THÔNG TIN TRƯỜNG MẪU GIÁO LỢI BÌNH NHƠN

——-*******——-

 I.Thông tin về trường:
+ Tên trường: MG Lợi Bình Nhơn
+ Địa chỉ: Quốc lộ 62-Ấp Cầu Tre – Xã Lợi Bình Nhơn – TP Tân An- tỉnh Long An
+ Điện thoại: 072 3835927
+ Email: c0loibinhnhonta.longan@moet.edu.vn
II. Ban giám hiệu:

+ Hiệu trưởng: Huỳnh Thu Gấm
– Địa chỉ: Ngãi Lợi B – Xã Lợi Bình Nhơn – TP Tân An –  tỉnh Long An.
– Điện thoại: 0382747923
+Phó Hiệu trưởng: Phạm Thị Mỹ Linh
– Địa chỉ: Khánh Hậu –  TP Tân An –  tỉnh Long An.
– Điện thoại: 0817746878
III. Cán bộ giáo viên và học sinh:
+  Tổng số cán bộ, giáo viên: 14
– Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 11
– Nhân viên : 05.
+ Tổng số học sinh: 147 trẻ;
Chia ra:

Khối Mầm: 1 lớp
Khối Chồi:  2 lớp

Khối Lá:  2 lớp.

IV. Lịch sử về trường:

Trường mẫu giáo Lợi Bình Nhơn được cấp quyết định thành lập lại trường ngày 31 tháng 03 năm 2008 với tổng diện tích 1001m2. Có 1 điểm trường Đường quốc lộ 62, ấp Cầu Tre, xã Lợi Bình Nhơn.Bấy giờ hiệu trưởng trường cô Phạm Thị Tiếp

Trường có 4 phòng học, 1 nhà bếp, Trường đạt trường tiên tiến nhiều năm liền (từ năm 2008 cho đến nay), phong trào giáo viên giỏi ngày một tăng, tham gia nhiều phong trào do Phòng tổ chức đều đạt giải.

Đến năm học 2009-2010 cô  Phạm Thị Tiếp chuyển công tác, Cô Phạm Thị Chiên chuyển về trường làm hiệu trưởng, tuy có thay đổi về mặt nhân sự nhưng với tinh thần đoàn kết thống nhất, không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tập thể trường luôn giữ vững là tập thể lao động tiên tiến.

Đến năm học 2010-2011 cô Chiên về hưu, Cô Trần Thị Cẩm lên thay tiếp tục dẫn dắt tập thể nhà trường thực hiện nhiệm vụ. Trong  thời gian qua tập thể luôn giữ vững là tập thể lao động tiên tiến, hàng năm đều có chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, lao động tiên tiến. Nhà trường luôn tranh thủ tham mưu với lãnh đạo địa phương để làm tốt việc huy động học sinh trong độ tuổi đến trường đạt kết quả cao.Năm học 2016-2017 trường  được UBND TP phê duyệt kế hoạch xây dựng trường MG Lợi Bình Nhơn đạt chuẩn quốc gia năm 2018

Đến tháng 8/2018 cô Trần Thị Cẩm về hưu, cô Huỳnh Thu Gấm giữ chức vụ Hiệu trưởng, cô Bùi Thị Phương Thảo giữ chức vụ Phó hiệu trưởng. Đến tháng 1 năm 2020 cô Bùi Thị Phương Thảo chuyển công tác và cô Phạm Thị Mỹ Linh được bổ nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng của nhà trường cho đến nay.

Tin tưởng rằng trong thời gian tới trường sẽ không ngừng phát triển và ngày càng phát huy hơn nữa tính năng động sáng tạo trong công tác.